OM FJERNVARME

Hvad er fjernvarme, og hvordan virker det?

Få de enkelte svaret på det her, hvad fjernvarme er her, og bliv klogere på, hvilket slags varme distributionssystem der er tale om.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme er et enten regionalt eller lokalt varme distributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande – derfor navnet “fjern”.

I Danmark produceres Fjernvarmen ofte sammen med elproduktionen eller ved afbrænding af fossile brændstoffer, halm eller affald, fra industrien. Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften.

Mangler du et alternativ til fjernvarme, er en varmepumpe et godt bud.

Mere end 60% af alle danske husstande er tilknyttet fjernvarme, hvoraf en stor del er lejligheder. Det er mere end 1,5 millioner husstande, hvoraf størstedelen har tilslutningspligt.

Ændringer i fjernvarmepriserne påvirker derfor store dele af befolkningen, hvorfor det kan være en fordel at holde øje med priserne, når du skal vælge varmekilde.

Fjernvarme er derudover i visse tilfælde en miljøvenlig energikilde sammenlignet med f.eks. olie- eller gasvarme til private. Årsagen er, at der på kraftvarmeværket kun skal fyres én gang til mange husstande.

Fjernvarmeværkerne skal løbende reducere på at minimere CO2-udslippet, dog er udfordring, at de forkerte ting smides i brændbart affald, og der derfor forekommer et større CO2-udslip end nødvendigt.

Hvordan virker fjernvarme?

Opvarmningen foregår med vand, der distribueres via et nøje anlagt og nedgravet lukket rørsystem. Rørsystemet er tilknyttet et lokalt eller regionalt kraftvarmeværk, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Hos forbrugerne opvarmes enten varmtvandsbeholdere eller varmevekslere, som videresender vandet i den korrekte temperatur ind i boligen, hvilken du kan se herunder. Herefter sendes det afkølede vand tilbage til kraftværket, og processen starter forfra.